Mida teeme

Play Video

MISSIOON

Suurendada tüdrukute huvi tehnika, robootika ja loodusteaduste vastu juba varases eas ning kasvatada seeläbi naiste osakaalu IKT valdkonnas.

EESMÄRK

Vähendada tüdrukute hirmu tehnoloogia ees ja saavutada võrdsem jaotus poiste ja tüdrukute seas tehnikaalastes huviringides.

Mis on HK Unicorn Squad?

HK Unicorn Squad on liikumine, mis pakub huviharidusena tehnoloogiaõpet ainult tüdrukutele. Meie eesmärgiks on kasvatada 8-14-aastaste tüdrukute seas praktiliste ja põnevate ülesannete abil huvi tehnika, robootika ja loodusteaduste vastu.

HK Unicorn Squad esimene lend alustas 2018. aasta septembris Viimsis Miiduranna külas ettevõtja ning inseneri Taavi Kotka algatusel ning grupis hakkas uut lähenemist katsetama 17 tüdrukut. 2019. aasta kevadel otsustati jätkata testrühmadega üle Eesti pakkudes huvilistele tasuta vahendite ja juhistega varustatud õppekomplekte.

Miks HK Unicorn Squad? HK tuleb Taavi tütre Helena Kotka initsiaalidest, kellest sai liikumine alguse. Unicorn Squad lisandus seetõttu, et Helenal oli nimevaliku hetkel seljas ükssarviku pildiga kleit ning ükssarvikud on väga erilised olendid, täpselt nagu ka kõik meie liikumise tüdrukud.

Praeguseks on HK Unicorn Squadi programmist osa saanud ligi 4000 tüdrukut üle Eesti.

Miks seda liikumist vaja on?

Eestis ja ka paljudes teistes riikides on naiste esindatus IKT valdkonna erialadel endiselt üsna madal. Tehnoloogilise võimekuse poolest tuntud Eestis on Eurostati andmete kohaselt kõigest ~22 % IKT valdkonna spetsialistidest naised. Sama muster on esineb ka tehnikavaldkonna huviringides, näiteks robootkas, kus 10 poisi kohta grupis on keskmiselt 1-2 tüdrukut.

Hinnanguliselt on tüdrukud on oma tehnikaalaste teadmiste osas poistest ~1,5a maas, mistõttu vajavad tüdrukud eraldi suunamist ja julgustamist selles valdkonnas tegutsemiseks.

Soovime oma tegevusega uurida, miks poiste arv tehnikaaladel on niivõrd palju tüdrukute omast üle ja mil viisil oleks parim motiveerida tüdrukuid enam tehnikaalade vastu huvi tundma.

Miks ainult tüdrukud?

Usume, et tüdrukud on tegelikult sama uudishimulikud kui poisid, aga segarühmades tegutsedes jätavad nad end tahaplaanile, mistõttu ei saa nad tihti tunnist poistega samasugust positiivset kogemust. See omakorda peegeldub hilisemal tööturul, kus IKT kui üks kõrgemate palkadega valdkond, jääb neile kättesaamatuks. 

Kõigist muidugi ei peagi tulevikus saama programmeerijaid. Tänapäeva toote- ja teenusearendus on erinevate distsipliinide segu. Kuid senine niivõrd poiste poole kaldu olev pendel näitab, et me teeme midagi valesti juba alushariduses ja mõttemaailma kujunemisel ning hilisemas eas toimuvad “hackathonid” või “naised IT-sse programmid” seda pilti ei paranda.

Meie senine kogemus näitab, et kui tüdrukud saavad tehnoloogiat avastada ainult tüdrukutest koosnevates gruppides, siis on nad palju avatumad, katsetavad heal meelel ning tunnevad end mugavamalt. Võttes ära hirmu tehnoloogia ees, kasvatame nende enesekindlust ning suurenenud huvi tehnoloogia vastu annab neile võrdsemad võimalused hilisemal tööjõuturul.

Kuidas tekivad uued grupid?

Unicornidel on õppeaastast kaks kursuseperioodi – sügisel ja kevadel. Uusi gruppe võtame vastu iga kursuseperioodi alguses ehk siis kaks korda aastas, sügisel ja kevadel. Sügisene kursuseperiood kestab septembri lõpust/oktoobrist detsembrini ja kevadkursus märtsist juuni keskpaigani. Ühe kursuseperioodi jooksul läbitakse 10 tunnist koosnev kursus. Olenemata, kas liitutakse kevadel või sügisel, alustatakse ikka 1. kursusest. Kui see tehtud, saab järgmisel kursuseperioodil liikuda 2. kursusele, seejärel 3. kursusele  jne.  Kokku on programmil 6 kursust ehk soovi korral saab programmis osaleda 3 aastat. 

Uue grupi saab avada igaüks, kes soovib oma kodukohas või koolis unicornide tunde läbi viima hakata. Grupi avajal ei tule teha muud, kui:

  • Leida vähemalt 8 tüdrukut vanuses 8-12. Optimaalne tüdrukute arv grupis on 10-12. Maksimaalset osalejate arvu grupis ei ole kehtestatud, aga kogemused näitavad, et 15+ tüdrukuga gruppidel läheb raskeks ja suure huvi korral on mõistlik teha pigem kaks väiksemat gruppi.
  • Leida (klassi)ruum, kus kord nädalas ringitegevust läbi viia. Erinõudmisi ruumile ei ole, peaasi, et kenasti ära mahute. Kui ruumis on ekraan või video/pildi näitamise võimalus seinale, siis see on boonuseks, aga mitte kohustuslik.
  • Leida juhendaja(d), kes tunni materjali läbi vaataks ja tüdrukutega toimetaks (selleks võivad olla õpetajad, huvijuhid, lapsevanemad, tudengid jt, sest juhendamine ei nõua spetsiifilisi erialaseid teadmisi).

Ülesanded, millega tüdrukud esimestel kursustel tegelevad, on lihtsad ja mängulised ja üles ehitatud selliselt, et neil tekiks tehnoloogiamaailma vastu huvi läbi toreda koostegutsemise. 

Kuidas liiguvad õppevahendid?

Meil on õppevahendite jagamise süsteem. Kõik HK Unicorn Squadi tunnid on pakitud kastidesse, sisaldades kõike vajalikku tunni läbiviimiseks. Kursuseperioodi jooksul saadetakse iga nädalal Omniva pakiautomaadi kaudu igale grupile üks kast vajalike vahendite ja juhenditega. Peale tunni toimumist pakib juhendaja kasti uuesti kokku ja saadab vastavalt logistikaplaanile pakiautomaadi kaudu meile tagasi või järgmisele grupile edasi. Ja nii iga nädal, kuni kõik kursuse tunnid on toimunud. Nii õppekomplektid, juhendid tundide läbiviimiseks kui ka kastide saatmine edasi-tagasi on HK Unicorn Squadi poolt tasuta.

Unicornide suvelaagrid

Lisaks kahele kursusele õppeaastas toimub igal aastal HK Unicorn Squad suvelaager, mis on mõeldud meie tehnikaringides käivatele tüdrukutele üle Eesti. Laagris lahendatakse erinevaid meeskondlikke tehnoloogia, matemaatika ja füüsikaga seotud ülesandeid, tehakse sportmänge ning kohtutakse inspireerivate naisliidritega.