HK Unicorn Squad viib kaasaegse tehnoloogiaõppe koolidesse

Tüdrukute tehnoloogiaring HK Unicorn Squad alustas pilootprogrammiga “Unicorn Squad kooli”, mille raames viiakse käesoleva aasta kevad- ja sügissemestril viies Eesti koolis läbi uudset tehnoloogiaõpetuse kursust.

Kolme tegutsemisaasta jooksul väga menukaks osutunud HK Unicorn Squad tehnoloogiaringi tundides lahendatakse erinevaid loodusõpetuse-, robootika-, inseneeria-, informaatika- ja elektroonikavaldkonna praktilisi ülesandeid.

„Kui seni on põnevate ülesannete kallal saanud pead murda vaid tehnoloogiaringis käivad tüdrukud, siis alanud pilootprojekti käigus integreeritakse tehnoloogiaõpetuse kursused osalevate koolide tunniplaanidesse ning nendest võtavad osa ligi 130 poissi ja tüdrukut üle Eesti,“ sõnab projekti eestvedaja ja HK Unicorn Squadi juht Liis Koser. „Kaasaegne tehnoloogiaõpetus annab õpilastele eluks väga olulisi teadmisi ja oskusi ning see peaks juba varakult olema kättesaadav kõigile. Koolides õpetatakse tööõpetuse tundides küll palju kasulikku, kuid üldiseid tehnoloogiaalaseid teadmisi enamasti kahjuks mitte.” Hetkel saavad sellest valdkonnast huvitatud lapsed end harida huvialaringides, kuid Koseri sõnul peaks see olema osa koolide õppeprogrammist.

HK Unicorn Squadi poolt on koolide jaoks ette valmistatud tundide juhised nii kirjalikult kui videote kujul, samuti saadetakse kohale kõik vajalikud vahendid tundide läbiviimiseks. „Oleme sama süsteemi kasutanud oma tüdrukute tehnoloogiaringides juba enam kui kolm aastat ja see toimib väga edukalt,“ lisab Koser. „Õppevahendid on koolide vahel ringluses, nii ei ole iga klassi jaoks vaja eraldi vahendeid, mis muul ajal kusagil lihtsalt seisaksid ja ruumi võtaksid.“

Projekti eestvedaja sõnul toimuvad koolide tehnoloogiakursused poistele ja tüdrukutele eraldi. „Uuringud on näidanud, et tüdrukud lahendavad selles vanuses tehnoloogia- ja reaalainete valdkondade ülesandeid edukamalt ja saavad tundidest parema kogemuse ainult tüdrukutest koosnevates gruppides. Meie kogemus tehnoloogiaringiga kinnitab seda.“

Pilootprojektis osalevad Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli, Viimsi Kooli, Randvere Kooli, Pühajärve Põhikooli ja Krootuse Põhikooli 2.-4. klassid. Tehnoloogiakursused on välja töötatud HK Unicorn Squad MTÜ poolt. Projekti raames läbivad klassid kaks tehnoloogiaõpetuse kursust, kokku 40 akadeemilist tundi.

Pilootprojekt kestab aasta lõpuni ning seejärel on plaanis programmi laiendada ka teistesse koolidesse üle Eesti. „Kaasaegse tehnoloogiõpetuse järgi tuntakse puudust paljudes koolides, seega loodame, et peale edukat pilootprojekti jõuavad praktilised kursused ka teistesse koolidesse,“ sõnab Koser.

HK Unicorn Squad on liikumine, mis pakub huviharidusena tehnoloogiaõpet ainult tüdrukutele. Ettevõtmine sai alguse 2018. aasta sügisel eesmärgiga äratada ja kasvatada 7-14-aastaste tüdrukute huvi tehnika, robootika ja loodusteaduste vastu läbi praktiliste ülesannete lahendamise. Hetkel tegutseb üle Eesti ligi 130 gruppi, mille tundidest võtab osa üle 1500 tüdruku.