Tokenid

Play Video
 

Mis on HK Unicorn Squadi tokenid?

 

Koostöös KOOS.io-ga anname välja unikaalseid tokeneid ehk märke, mida saab endale koguda HK Unicorn Squadi kursuste läbimise, juhendamise, suvelaagrites osalemise, liikumise toetamise või muul moel panustamise eest.

Tokenite väärtus seisneb selles, et need on unikaalsed ja kogutavad – kollektsiooni kuulub 15 erinevat tokenit ning neid antakse välja limiteeritud koguses. Ühtlasi ei saa Unicorni tokeneid osta, vaid neid saavad koguda ainult unicornide liikumises osalejad, mis tähendab, et need on sama erilised nagu ükssarvikudki!

Kui oled tokeni(d) välja teeninud, siis tuleb sul need lihtsalt KOOSi veebiäpis vastu võtta, kus saad neil ka alati silma peal hoida. Tokenite saamiseks tuleb oma grupi juhendaja kaudu edastada meile vaid oma e-mailiaadress.

Meie tokenite illustratsioonid on loonud kunstnik Britt Samoson.

 

Mis on token ja NFT?

 

Kuna HK Unicorn Squadi tokenid antakse välja NFT-na, siis selgitame siinkohal ka mõlema termini tähendust. 

Token on tõend, mis väljendab plokiahela süsteemis mistahes vääringut või õigust. 

NFT (non-fungible token) ehk mitteasendatav vara on üks virtuaalvääringute liik, mis esindab (praegusel ajal üldiselt digitaalset) vara. 

NFT kujutab endast andmeplokki, mis viitab NFT aluseks oleva digitaalse vara asukohale ning omandiõigusele või reaalselt eksisteeriva objekti puhul omandile ning kõik NFT andmed salvestatakse plokiahelasse nutilepingute kaudu. 

Kuidas tokeneid saada?

 

HK Unicorn Squadi tokenite saamiseks tuleb oma grupi juhendaja kaudu edastada meile vaid oma e-mailiaadress.

HK Unicorn Squadi tokeneid antakse välja:

  • 1.-6. kursuse tüdrukutele iga kursuse lõpetamise järel
  • 1.-6. kursuse juhendajatele iga kursuse juhendamise järel
  • Igas suvelaagris osalemise eest nii tüdrukutele, juhendajatele kui ka vabatahtlikele
  • Liikumise toetajatele ja muul moel panustajatele

Siin vaid mõned näited tokenitest:

Token UNIQ6

Selle tokeni saavad endale 6. kursuse lõpetanud tüdrukud.

Token UNIQ10

Selle tokeni saavad endale 4. suvelaagris osalenud tüdrukud ja juhendajad.

Token UNIQ14

Selle tokeni saavad endale unicornide kursuse juhendajad.